تجارت و بازاریابی دیجیتال

تبدیل هزینه به سرمایه

هزینه اشتراک سالیانه در سایت تجارت و بازاریابی دیجیتال (DMB) 500 هزار تومان می باشد.
 در صورت عدم فعالیت نماینده های ثبت نام شده در سایت پس  از 90 روز شرکت می تواند کد نمایندگی را تعیلق نماید و نماینده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت..


  20
کاربران
  4
محصولات

آخرین اخبار و مقالاتعضویت در خبرنامه